اخبار

تاریخ خبر: 1395/12/12
زمان خبر :12: 37
نوع خبر :خبر

b_News ۱۳ جمله‌ای که به کارمندان انگیزه می‌دهند

arangfilm agency
انگيزه‌ شکل‌هاي مختلفي دارد، اما اکثر اوقات انگيزه، يک ميل ذاتي به عمل کردن با نيت روشن و هدف بزرگ براي رسيدن به چيزهاي خوب است. انگيزه از عمق وجود مي‌آيد و قلب و ذهن را وارد بازي مي‌کند.

تا به حال هيچ کارمندي نگفته است که رئيسم با ترس و کنترل به من انگيزه مي‌دهد. با هوش‌ترين رهبران و مديران معمولاً با بيان عبارت‌هاي  محرک و تاثيرگذار سعي مي‌کنند به کارمندان خود انگيزه ‌دهند. اگر نقش يک رهبر را داريد، شکي نيست که کليد در دستان شما است تا قفل انگيزه را در جهت رها کردن تلاش بصيرتي در هر فرد، بگشاييد. و همه اين‌ها با حرف‌هايي انجام مي‌گيرد که به زبان مي‌آوريد.

رهبران باهوش با بيان گفته‌هايي مانند اين به افراد خود انگيزه مي‌دهند:

1- " طرح شما را بررسي مي‌کنم و تا سه‌شنبه به شما باز مي‌گردانم"

بخش اعظم موفقيت يک تيم، در گروي جهت و انتظارات درستي است که رهبر تنظيم مي‌کند. بنابراين وقتي همه چيز مبهم و نامعلوم باشد، پيگيري‌هاي شما با پرسش‌ها و نگراني‌هايي همراه خواهد بود و اين وضعيت را دشوار خواهد کرد. عدم تعهد به قولي که مي‌دهيد، موجب مي‌شود تا تيم  به درستي و بي‌عيب بودن شما شک کند و ديگر به شما اعتماد نداشته باشد. اگر قادر به انجام کار نيستيد، اين جمله را نگوييد. رهبران باهوش با تنظيم يک برنامه روشن و شفاف از کارهايشان، بر سر عهد و پيمان خود باقي مي‌مانند و کاري مي‌کنند تا وعده‌شان عملي گردد.

2- "هم خبر خوب دارم وهم بد"

حتماً مي‌پرسيد کجاي اين جمله مي‌تواند انگيزه دهنده باشد؟ آيا تا به حال براي يک تيم رهبري کار کرده‌ايد که همه اتفاقات پشت درهاي بسته باقي مي‌مانند؟ رهبران باهوش برعکس عمل مي‌کنند. آن‌ها حقيقت را مي‌گويند و تمام جزييات مربوط به تصميم‌هايي که مي‌گيرند را توضيح مي‌دهند. اين حقيقت که يک رهبر مي‌تواند صادقانه و آزادانه خبرهاي خوب و بد را با تيمش در ميان بگذارد، در انگيزه دادن به افراد بسيار موثر است. اين رهبران مي‌توانند قلب و ذهن کارمندان خود را تسخير کنند، چون مي‌توانند مورد اطمينان باشند.

3- " ما با اين شرايط سر و کار داريم، و اين شرايط براي شما اين معنا را دارند"

آدم‌ها مي‌خواهند بدانند که در چه موقعيتي قرار دارند. مي‌خواهند مطمئن باشند که رهبران به منافع آنان مي‌انديشند. وقتي اتفاقاتي مي‌افتد و کارها مختل مي‌شود، در واقع يک تغيير ناگهاني در مسير ايجاد مي‌گردد، رهبران باهوش به جاي اين که در افراد ترس و ترديد ايجاد کنند، سعي مي‌کنند با نشان دادن تصوير مثبت و واقعي از زندگي تجاري، انگيزه را در آنان بالا ببرند. آن‌ها با رويدادهاي فعلي ارتباط  برقرار مي‌کنند و براي آن که تمرکز افراد را روي هدفشان حفظ کنند، انتظارات را دوباره تنظيم مي‌کنند.

4- " مي‌خواهم بدانيد کاري که انجام مي‌دهيد به چه نحو با اهداف شرکت ما هم راستاست"

مطالعات نشان مي‌دهند که کارمندان بازخوردهاي مثبت کافي از مديران خود دريافت نمي‌کنند. رهبران باهوش به کارمندان اجازه مي‌دهند تا بدانند که نقش‌شان در برآورده ساختن اهداف اجرايي چگونه است و عملکرد آن‌ها چگونه از اهداف بزرگتر سازمان حمايت مي‌کند. اين موضوع موجب مي‌شود که آن‌ها به فکر ارتقاء کار خود بيفتند.

5- " من واقعاً مطمئن نيستم با اين وضعيت چه کنم. اگر به جاي من بوديد چه‌کار مي‌کرديد؟"

رهبران باهوش با ابراز احساسات خود مثل " من واقعاً مطمئن نيستم با اين وضعيت چه کنم. اگر شما به جاي من بوديد چکار مي‌کرديد؟" يا " من به کمک نياز دارم" شناخته مي‌شوند. اين گفته‌ها بيانگر ضعف مدير و يا رهبر مجموعه نيست. در حقيقت، برعکس: فضايي را براي اعتبار و حقيقت ايجاد مي‌کند. ما به عنوان رهبر، بايد اين رفتار را در داخل سازمان‌ها تکرار کنيم. اگر نقش مديريتي داريد، صداقت شما موجب مي‌شود تا اعضاي تيم هم اين گونه باشند. و شما در نهايت ارتباط  صميمانه‌تري را تجربه خواهيد کرد.

6- " هر وقت مي‌خواهيد به دفتر من سر بزنيد"

مطمئن باشيد که کارمندان زيرک و دانا اگر در عمل از آن‌ها پشتيباني نکنيد، متوجه اين موضوع خواهند شد. کنث لين موسس و مديرعامل Credit Karma براي داشتن يک ارتباط شرکتي خوب، سياست درهاي باز را به عنوان يک اصل اجرا مي‌کند. لين مي‌گويد
 "هر وقت در دفترم هستم، همه را تشويق مي‌کنم که به من سر بزنند و نظر و احساس خود را در مورد نحوه عملکرد Credit Karma، با من به اشتراک بگذارند". اين استراتژي نتيجه مطلوبي در پي دارد، چرا که او را وارد حلقه بحث‌ها و حرف و حديث‌هاي کارمندان اين شرکت مي‌کند و همين باعث دلگرمي کارمندان شده و آن‌ها احساس مي‌کنند که او هم جزوي از تيم است.

7- " هر چه مي‌خواهيد بپرسيد"

HubSpot، شرکت اتوماسيون بازاريابي ديجيتالي جهاني، يکبار ديگر شفافيت در کسب و کار را تعريف کرد. Dharmesh Shah يکي از بنيانگذاران و مدير فناوري شرکت HubSpot زماني مقاله‌اي را در صفحه خود به نام “Ask Dharmesh Anything” (از Dharmesh هرچه مي‌خواهي بپرس) منتشر کرد. و اين دقيقاً همان کاري بود که HubSpot انجام داد. حتي با وجود انتقادات، شفافيت در کار به عنوان يک ارزش در کسب و کار محسوب مي‌شود. HubSpot به خاطر فرهنگ شرکتش چندين جايزه دريافت کرده است.

8- " مي‌خواهم بدانيد که چقدر براي شما ارزش قائلم"

آيا مي‌دانيد که تعريف و تمجيد مهمترين انگيزه و محرک اجرايي محسوب مي‌شود؟ مطمئناً، حقوق، پاداش و مشوق‌هاي مالي خوب هستند، ولي اين پول‌ها روزي خرج خواهند شد. اما اين که در مقابل همگان به خاطر سخت کوشي از شما قدرداني شود، چه حسي دارد؟ اين عالي است، چرا که هر کسي مي‌تواند به ارزشمندي شما پي ببرد. طبق مطالعات وسيع صورت گرفته، شرکت‌هايي که بيشترين سطح تعامل را نشان مي‌دهند، از تعريف و تمجيد و قدرشناسي به عنوان محرک‌هاي قدرتمند استفاده مي‌کنند تا تعهد و وفاداري کارمندان را بدست بياورند. اين قدرداني بايد هفته‌اي يکبار انجام بگيرد.  

9- " من مي‌خواهم شما پيشرفت کنيد. راهکارهاي کاربردي اين‌ها هستند"

وقتي موضوع حساسي همچون عملکرد اعضاي تيم مطرح مي‌گردد، يک راست به سراغ قسمت دشوار بحث نرويد، چون اين کار باعث مي‌شود که ديگران به سرعت حالت دفاعي به خود بگيرند. بحث را با جنبه‌هاي مثبت آن آغاز کنيد. اعتراف کنيد که چه روش‌هايي کاربردي هستند و کدام نقاط قوت اعضاي تيم تحسين شما را برمي‌انگيزند. کارايي وعملکرد، بخصوص در زمينه‌هايي رشد و توسعه پيدا مي‌کند که در مورد آن‌ها نگراني وجود دارد. اين که بحث را چگونه به پايان برسانيد هم مهم است. اگر نمي‌توانيد در مورد يک مسئله به راه حل برسيد، حداقل بحث را با يک عبارت مثبت پايان دهيد مثل " فکر مي‌کنم بهتر است هر دو ما به اين نقطه برسيم. مي‌دانم که به يکديگر نزديکتر مي‌شويم. دوباره صحبت مي‌کنيم تا ببينيم مي‌توانيم راه حلي براي اين مشکل پيدا کنيم."

10- " مي‌توانم توصيه شما را در اين مورد داشته باشم؟"

اطمينان يک جاده دو طرفه است. با گسترش اطمينان به عنوان يک هديه در ميان کارمندان، آن‌ها بيشتر تمايل پيدا مي کنند که اين اطمينان را به شما برگردانند. رهبران باهوش راه‌هايي را براي اطمينان کردن به ديگران مي‌يابند، آن‌ها اين فرصت را به افراد خود مي‌دهند تا اطمينان کسب کنند. در اين صورت يک فضاي رقابتي آشکار در فضاي کار ايجاد مي‌شود و موجب مي‌گردد اعضاي تيم براي ارائه کاري بهتر و منسجمتر به يکديگر نزديک شوند.

12- " من نمي‌توانم اين کار را بدون شما انجام دهم"

اين بالاترين حالت تشکر از يک شخص مي‌تواند باشد. اعتراف کردن به اين موضوع که تلاش ديگران چقدر در پيشبرد و توسعه شرکت نقش داشته است، فرهنگ تيم را تقويت مي‌کند. اين راه ساده تشويق کردن در واقع نوعي تقويت کننده ذهني است که امواج اطمينان را در سراسر سازمان منتشر مي‌کند.

13- "حق با شما است"

رهبران باهوش في ذاته فروتن هستند. وقتي به دنبال نظر و ديدگاه ديگران در جهت رسيدن به اهداف کسب و کار هستند، مشکلي با گفتن جمله "حق با شما است" ندارند. فروتني، بيانگر قدرت رهبر است که اغلب به درستي درک نمي‌شود و اغلب به اشتباه به عنوان عدم  اعتماد به نفس يا ترسو بودن تلقي مي‌شود ‌(‌رفتارهايي که براي يک گرداندن يک کسب و کار رفتارهايي  ضعيف و زودآسيب محسوب مي‌شوند). در حقيقت، رهبران فروتن متعادل و ميانه رو هستند، اما عزم و اراده راسخي از خود نشان مي‌دهند که در نهايت با دور کردن نفس خود مي‌توانند شرکت را در جهت رسيدن به اهداف بزرگتر هدايت کنند. آن‌ها درخواست کمک مي‌کنند، از ديگران مي‌آموزند و اعتراف مي‌کنند که ديگران ممکن است راهکار بهتر و متفاوتي براي حل يک مشکل داشته باشند. "بله، حق با شما است."

شبکه
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

: اخبار مرتبط
arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315