اخبار

تاریخ خبر: 1395/10/11
زمان خبر :12: 38
نوع خبر :خبر

b_News آدم های انرژی منفی یا مثبت چه شکلی اند؟

arangfilm agency

مشخصات آدم هاي انرژي منفي و انرژي مثبت چيست؟

خيلي از مردم فکر مي کنند اگر مدام جمله هاي مثبت بيان کنند، در ديگران احساس هاي مثبت ايجاد خواهند کرد. آدم هاي زيادي در همه جاي دنيا با ادعاي واهي مثبت انديشي و اين که اگر مثبت فکر کنيد، هميشه اتفاق هاي خوب براي تان مي افتد، توانسته اند افراد زيادي را که به دنبال راه هاي ساده و سريع رسيدن به موفقيت و شادي هستند، دور خود جمع کنند اما در واقع گفتن جمله هاي مثبت به تنهايي، باعث ايجاد حس مثبت در ديگران نمي شود.
اگر فردي دنياي دروني مثبتي داشته باشد و جمله هاي مثبتي بگويد و کارهاي مثبتي انجام دهد، مي تواند اثر خوبي روي ديگران داشته باشد ولي اگر مدام حرف هاي مثبت بزند اما دنياي دروني و ساختار فکري اش مثبت نباشد، لزوما باعث برانگيخته شدن حس مطلوب در بقيه نخواهد شد.
اگرچه بارها مشاهده شده روحيه خوب دادن به افراد، حال آنها را بهتر مي کند اما خيلي وقت ها مثبت نگري بيش از اندازه حتي مي تواند باعث بد شدن حال آدم ها شود چون خودشان را با فردي که بيش از حد مثبت گويي مي کند، مقايسه مي کنند و به اشتباه در دام اين تفکر مي افتند که نکند افسرده، منفي نگر و نگون بخت باشند! نکند به اندازه کافي در زندگي مثبت نگر نباشند! نکند دليل اينکه تا به حال موفق نشده اند، اين بوده که نتوانسته اند مثل اين افراد مثبت به همه وقايع نگاه کنند!
خيلي وقت ها افرادي را مي بينيم که سعي مي کنند حرف هاي زيبا بزنند، بسيار خوشرو باشند اما وقتي کمي بيشتر با آنها آشنا مي شويد و پاي حرف هاي شان مي نشينيد، دلتان مي گيرد! نمونه بارز وطني اين آدم ها، برخي از مجري هاي صداوسيما هستند که لزوم آدم هاي شاد و مثبت و در واقع آنچه که مي گويند، نيستند اما فکر مي کنند با لبخندهاي ساختگي و گفتن جمله هاي مثبت، حس مثبتي به ميليون ها بيننده انتقال مي دهند و همان ها بارها سوژه جالبي براي طنزپردازها شده اند!

روانشناسي شخصيت آدم ها

 

روانشناسي شخصيت آدم هاي منفي و مثبت

نمي شود هميشه نقش بازي کرد
آدم ها موجوداتي اجتماعي هستند که معمولا حواس شان هست که رفتارشان ممکن است چه تاثيري روي ديگران بگذارد. آدم هاي زيادي تمايل دارند که تاثير خوبي روي بقيه افراد داشته باشند و به همين دليل خودآگاه، تلاش مي کنند حس هاي ناخوشايند دروني شان را بپوشانند.
از طرفي، ذهن ما به گونه اي شکل گرفته که بسياري از حس هاي ناخوشايند به وادي ناخودآگاه آن مي رود، يعني از آن حس ها آگاهي نداريم ولي در جايي خود را بروز مي دهند؛ بنابراين متاسفانه هميشه کاملا موفق نمي شويم آنچه درونمان مي گذرد، بپوشانيم و رفتار و گفتارمان، خيلي وقت ها خبر از سرّ درونمان مي دهد و دنياي دروني مان را آشکار مي کند.
از سوي ديگر، ممکن است مثل يک روانشناس يا روانپزشک حرفه اي نتوانيم بلافاصله از دنياي دروني آدم هاي ديگر باخبر شويم ولي حسي که از ديگران مي گيريم، تا حد زيادي، بازتابي از دنياي دروني آنهاست. وقتي مصاحبت با فردي ما را شاد، غمگين، مضطرب يا عصبي مي کند، ممکن است اين حس ها لزوما مرتبط با دنياي دروني خودمان نباشد بلکه از دنياي دروني او به ما منتقل شود.
علت اين است که يک مکانيسم دفاعي در روان آدم ها به نام «فرافکني» وجود دارد. اين مکانيسم دفاعي ناخودآگاه است؛ يعني از وجود آن آگاهي نداريم و آن را عمدا به کار نمي بريم. در واقع انسان ها مي توانند بخشي از حس هاي ناخوشايند دروني شان که براي خودشان غيرقابل تحمل است، از طريق رفتار و گفتار به ديگران منتقل کنند تا کمي از اين بار حس منفي را از درون خودشان بردارند و روي دوش افراد ديگر بيندازند.

اين مکانيسم دفاعي «فرافکني»، کمک مي کند دنياي ناخوشايند دروني فرد، کمي برايش قابل تحمل تر شود. در نوع خاصي از اين فرافکني، فرد حتي تا حدود زيادي موفق مي شود مثلا حس خشمي که درون خودش وجود دارد به طرف مقابل بدهد يا او را هم مثل خود غمگين کند که به اين نوع فرافکني، «فرافکني توأم با همانندسازي» مي گويند.
پس اساس و توجيه علمي اينکه مردم فکر مي کنند انرژي از طرف کسي دريافت مي کنند، در واقع فرافکني حس هاي خوشايند يا ناخوشايند از ذهن ما به ذهن ديگران است.

چرا بعضي آدم ها انرژي منفي اند؟
جواب اين اين سوال بسيار مهم است و اينکه بدانيم آيا واقعا دنياي دروني اين افراد که خود را بسيار بالا يا حق به جانب مي دانند، همين گونه است که به نظر مي رسد؟
پاسخ اين سوال منفي است. دنياي دروني آدم هاي انرژي منفي يا کساني که در هر معاشرتي حس بدي به ما مي دهند، چه بخش خودآگاه و چه بخش ناخودآگاهش، پر از اعتماد به نفس پايين و انگاره هاي زشت و ناخوشايند راجع به خودشان است.
آنها وقتي از خود تعريف و تمجيد مي کنند، در واقع به دنبال اين هستند که خودانگاره ناخوشايندي که در عمق وجود شان دارند، ترميم کنند و وقتي در حال ايراد گرفتن از محيط اطراف يا محيط کارشان هستند، مي خواهند چهره زشت و ناخوشايند دروني خود را براي ساعتي هم که شده، فراموش کنند.
وقتي اين آدم ها گوشه گيري مي کنند، اخم مي کنند و با ديگران با غرور و تکبر حرف مي زنند، در واقع به دنبال اين هستند که روان رنجورشان کمتر آسيب ببيند و با کنترل ديگران مي خواهند اضطراب و تنش دروني شان را کاهش دهند. منشأ بسياري از اين رفتارهاي منفي، اعتماد به نفس له شده يا هرگز به خوبي تشکيل نشده است که بازنمود بيروني آن، به گونه اي است که از آن حس مثبتي برنمي خيزد و باعث مي شود اطرافيان حس ناخوشايندي از اين اشخاص بگيرند و فکر کنند انرژي منفي دارند.
ويژگي هاي آدم هاي انرژي منفي

آدم هاي منفي

مشخصات آدم هاي منفي و مثبت

اينکه بدانيم چگونه آدم هايي که منفي هستند و انرژي رواني منفي دارند را شناسايي کنيم، خيلي مهم است. در ادامه برخي از ويژگي هاي آنها را با هم مرور مي کنيم.
هميشه شاکي ها
آنها از خيلي چيزها در دنيا شاکي هستند و معتقدند دنيا و همه آدم ها بد هستند، شغل خودشان مناسب نيست، در شهر خوبي زندگي نمي کنند و محل کارشان بد و نامطلوب است و ... بنابراين همواره در حال گلايه و بدگويي از ديگرانند و از شرايط خودشان هم هميشه گله مندند.
آنها هرگز خود را مسئول وقوع وقايع ناخوشايندي که تجربه مي کنند، نمي دانند و فکر مي کنند آنچه براي شان پيش مي آيد، تقصير افراد خانواده، محيط کار و جامعه است.
البته آنها ممکن است گاهي جمله هاي اميدوارکننده و مثبت هم به کار ببرند اما معمولا در انتهاي يک جمله اميدوارکننده و مثبت، يک «اما» مي آورند و مثلا مي گويند:«اينجا خيلي پارک زيبايي است اما حيف که...» و هنگامي که دقت مي کنيم، مي بينيم معايبي که برمي شمارند، آنقدر زياد است که اثر جمله اول که مثبت بوده را کاملا خنثي مي کند.
خيلي از آنها در زندگي به دلايل مختلف خيلي موفق نيستند؛ چه از نظر عملکرد تحصيلي و شغلي و چه از نظر روابط بين فردي. آنها معمولا ديد مثبتي به آينده ندارند؛ يا در حال گله از حال هستند يا ناله درباره گذشته و اينکه گذشته رهاي شان نمي کند.
آنها تمايل دارند تمام ناکامي هاي زندگي شان را به گذشته، دوران کودکي، تربيت پدر و مادر و جامعه مربوط بدانند در حالي که درست است که مي دانيم تربيت پدر و مادر در آينده فرزند بسيار مهم است اما وقتي کم کم بالغ مي شويم، بايد خودمان و اشتباه هاي والدين را در تربيت بشناسيم و افسار زندگي مان را بالغانه در دست بگيريم. مرتب در حال نکوهش و بي ارزش دانستن اطرافيان هستند. اين افراد اطرافيان شان را احمق، کودن و پايين تر از خود مي دانند.
آنها معتقدند آنطور که شايسته است از آنها تقدير نشده و کسي ارزش هاي واقعي آنها را نمي داند. اگر افرادي را با اين ويژگي ها مي شناسيد و با آنها سر و کار داريد، بايد بدانيد مي توانند به شما انرژي منفي دهند.

هميشه بدبين ها
آنها معتقدند اغلب اطرافيان مي خواهند به آنها صدمه بزنند و به آنها حسادت مي ورزند. آنها هميشه دوست دارند آدم هاي موفق و شادتر از خود و موقعيت زندگي آنها را کم اهميت جلوه دهند يا خود را خيلي بالا، موفق و سزاوار تمجيد و تعريف مي دانند يا برعکس، خود را کودن، ناقص و ضعيف توصيف مي کنند و البته علت داشتن اين خصايص را خودشان نمي دانند و ديگران را مسئول فرض مي کنند.

هميشه قرباني ها
بسيراي از افرادي که به ديگران انرژي منفي مي دهند، دوست دارند در هر موقعيتي خود را قرباني معرفي کنند؛ مثلا در يک ميهماني، مرتب درباره زجرهايي که در زندگي کشيده اند حرف مي زنند ولي هرگز اقدام مثبتي براي اينکه از نقش يک قرباني خارج شوند، انجام نمي دهند و دوست دارند به ايفاي اين نقش ادامه دهند تا ديگران برايشان دلسوزي يا جلب توجه کنند.
بسياري از آنها علاقه زيادي دارند با ديگران درباره هر چيزي بحث کنند؛ مثلا اگر بگوييد آسمان آبي است، ممکن است از آنها بشنويد که اين اصطلاح «آسمان آبي» غلط است و رنگ اصلي آسمان نيلي است و مردم به اشتباه فکر مي کنند آسمان آبي است! آنها سعي مي کنند آدم هاي اطراف را کنترل و وادار به انجام رفتارهايي کنند.

بهترين برخورد با آدم هاي انرژي منفي
مهمترين، بهترين و ساده ترين راه براي اينکه از افرادي با انرژي رواني منفي کمتر آسيب ببينيم، اين است که از آنها دوري کنيم و تا جايي که امکان دارد، تماس مان را با آنها کاهش دهيم و به محيط هايي که آنها در آن حضور دارند، نرويم.
بايد مرزي را بين خودمان و چنين کساني تعريف کنيم؛ يعني به آنها بفهمانيم که هر لحظه که دل شان بخواهد، اجازه دسترسي به روان ما را ندارند و مخصوصا اگر مجبوريم وقت هايي را در روز با آنها بگذرانيم، داشتن اين مرز تعريف شده بسيار مهم است؛ مثلا بگوييم آخر هفته نيم ساعت درباره فلان مسئله با شما صحبت خواهيم کرد.
تا جاي ممکن، در محيط هاي عمومي مثلا در تاکسي، اتوبوس و ... وقتي با افرادي با انرژي رواني منفي مواجه مي شويد، با آنها هم صحبت نشويد و در جواب شان سکوت کنيد.
وقتي آدمي منفي جايي حضور دارد، حتي الامکان از وارد شدن در بحث با او خودداري کنيد و سعي نکنيد متقاعدش کنيد چون کار بيهوده اي است. آدم هاي منفي در بحث ها به دلايلي که بيان مي شود، کاري ندارند و تحت هر شرايطي مي خواهند ثابت کنند آنچه خودشان مي گويند درست است، آن هم از بعد منفي. البته اين راهکار درباره کسي که همواره انرژي منفي به شما مي دهد، مطرح مي شود نه دوستي که در مورد موضوعي اشتباه فکر مي کند.
حداکثر کاري که مي توانيد برايشان انجام دهيد، همدلي محدود و زدن يک لبخند است. مي توانيد بگوييد:«مي فهمم براي شما خيلي سخت بوده و زندگي تان گاهي فراز و نشيب هايي داشته و دارد.» بيش از اين وارد صحبت و بحث نشويد.
برخي افراد در بعضي حوزه ها مثبت مي انديشند اما در يک مورد خاص، تفکرشان منفي است و در باره آن ناله سر مي دهند و منفي گويي مي کنند؛ مثلا فقط راجع به محل کارشان بد مي گويند. وقتي با اين افراد هستيد، تا جاي ممکن از کشاندن بحث به مسائل شغلي که مي توانند درباره آن حس منفي به شما بدهند، خودداري کنيد.
تا جايي که امکان دارد، ميهماني يا جلسه دو نفره با آنها تشکيل ندهيد تا تنها مخاطب شان نباشيد. سعي کنيد اگر مجبور هستيد به هر دليلي به ملاقات اين افراد برويد، حتما آدم هايي را با خود همراه ببريد تا فشار رواني کمتري را تحمل کنيد.
ويژگي هاي آدم هاي انرژي مثبت

شايد با توجه به نشانه آدم هاي منفي بتوانيد حدس بزنيد چه آدم هايي انرژي مثبت رواني دارند. البته برخلاف تصور خيلي ها، آدم هاي مثبت لزوما آدم هايي با حرف هاي مثبت و اميدوارکننده نيستند که لبخندهاي بزرگ و هميشگي مي زنند؛ آنها ويژگي هاي رواني خاصي دارند که باعث مي شود بدون اينکه بدانيم، به ما حس مثبت بدهند.
خوشبيني
آنها از ديگران بد نمي گويند، خوب مي گويند و وقتي راجع به کسي صحبت مي کنند، خيلي حواس شان است که نکته هاي جالب و مثبت شخصيتي او را بيان کنند. اين رفتار بدون اينکه شما متوجه آن باشيد، حس خوبي در وجودتان ايجاد مي کند.
مثبت انديشي
آنها وقتي درباره واقعه اي صحبت مي کنند؛ مثلا سفر و حتي حادثه اي ناخوشايند، جنبه هاي خوب و جالب و آموزنده آن را هم مي بينند و به شما منتقل مي کنند.
مسئوليت پذيري
آنها مسئوليت وقوع خوشي ها و ناخوشي هاي زندگي شان را مي پذيرند و مي دانند مسئول بخشي از ناخوشايندهايي که در زندگي شان وجود دارد، خودشان هستند و درک مي کنند که بايد براي رفع آن کاري مثبت و موثر انجام دهند.
کنشگري
آنها منتظر نمي مانند يک روز خوب براي خود يا خانواده يا دوستان شان بيايد، بلکه هميشه سعي مي کنند يک روز خوب براي خودشان، خانواده و دوستان شان بسازند.

منبع: نمناک


بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315