طراحی سه بعدی

:سایر لینک ها

کلمه طراحی در لغت به معنی طرح افکنی و نقشه ریزی است و یکی از قدیمی ترین روش ها که بشر برای بیان احساسات خود از آن استفاده میکند.. طراحی خلق تصاویر عینی و به تصویر کشیدن تجسم و خیال انسان ها میباشد...


طراحی شامل سه بخش است :

1. اسکیس یا یادداشت های تصویری: نوعی طراحی سریع است که احساس لحظه ای طراح را بیان می کند.

2. اتود یا پیش طرح ها و تمرین های طراحی: اتود یا تمرین طراحی با دقت و در مدت زمان بیشتری اجرا و تکمیل می شود.

3. طراحی کامل: مجموعه کاملی شامل انسان، فضا و ... بر پایه اصول آناتومی، عمق نمایی و حجم نمایی، پرسپکتیو نمایش داده شده اند.


نیاز ما به طراحی وقتی است که فکر و ایده ای در ذهن داریم که برای درک اطرافیان باید تبدیل به یک تصویر شود تا بتوانیم به دیگران ارائه دهیم چه بهتر که این تصویر سه بعدی و شبیه سازی واقعیت باشد تا بهترین برداشت و درک از آن شود ..  مانند : ارائه و نمایش یک محصول یا کالا برای کاتالوگ و پوستر های تبلیغاتی یا بررسی و دیدن فضا های معماری داخلی و خارجی قبل از اجرا...

متخصصان حرفه ای آرنگ در این زمینه تا کنون به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند

 
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 
arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315