اخبار

تاریخ خبر: 1396/04/03
زمان خبر :08: 18
نوع خبر :خبر

b_News فیسبوک و مقابله با افراط گرایی آنلاین

arangfilm agency

 

 

 

 

 

فيسبوک با ارائه يک طرح جديد به نام "ابتکار شجاعت شهروندي آنلاين" (OCCI) قصد مقابله با افراط گرايي اينترنتي را دارد. اين برنامه متن سخنراني ضد ترور همچنين به مقابله با انتشار سخنراني هاي نفرت انگيز در فضاي آنلاين کمک مي کند.
در قالب اين حرکت، فيسبوک به گروه هاي ضد ترور انگليسي اعتبار تبليغاتي خواهد داد. اقدام فوق با هدف انتقال پيام آن ها براي آن دسته از افرادي صورت مي گيرد که احتمالا در معرض خطر راديکاليزاسيون قرار دارند.

علاوه بر حمايت مالي و بازاريابي از اين سازمان ها، OCCI همچنين کارشناسان مختلف را به منظور توسعه بهترين روش و ابزار ها براي مشارکت افراد در سخنراني گرد هم خواهد آورد. در ادامه امکان نظارت آموزشي و پاسخ دادن به محتواي افراط گرايانه و همچنين حمايت مالي در راستاي تحقيق بر روي پاسخ هاي موثر به افراط گرايي آنلاين و آفلاين نيز به وجود خواهد آمد.
اين حرکت در بحبوحه اعمال فشار رو به رشد از سوي دولت انگلستان بر روي پلتفرم هاي ديجيتال به منظور تلاش بيشتر جهت کشف و سرکوب محتواي آنلاين افراط گرايانه و در همين حال بلاک کردن و اطلاع رساني فعال درباره اشخاصي انجام مي شود که مدرکي مبني بر آسيب قريب الوقوع آن ها وجود دارد.

شبکه اجتماعي فيسبوک با همکاري موسسه ديالوگ استراتژيک، يک سازمان تحقيقاتي مستقر در لندن به نام "think and tank"، به جستجوي پاسخ ها براي چالش هاي فزاينده ناشي از افراط گرايي خشونت آميز و تعارض بين جمعي (inter-communal conflict) مي پردازد. اعضاي اين گروه مشارکتي را مارک گاردنر از سازمان خيريه "Community Security Trust" و برندان کوکس از بنياد خيريه "Jo Cox Foundation" تشکيل مي دهند.
اين خبر رساني در پي اقدامات جديد ضد تروريستي فيسبوک در هفته گذشته رخ مي دهد که از بکارگيري فناوري هوش مصنوعي در زمينه هايي از جمله تشخيص تصوير و نرم افزار طبقه بندي معنايي با هدف شناسايي محتويات تحت پشتيباني گروه هاي افراطي پرده برداشت.
به گفته شريل سندبرگ، مدير ارشد عملياتي فيسبوک هيچ جايي براي نفرت يا خشونت در اين شبکه اجتماعي وجود ندارد.

به اعتقاد او بعضي از مهم ترين موارد مشارکت فيسبوک بر روي متن سخنراني تمرکز مي کنند که به معناي تشويق مردم به اعتراض بر عليه خشونت و افراط گرايي است. OCCI انگلستان به حمايت از آن دسته از NGOها و گروه هاي اجتماعي خواهد پرداخت که در راستاي به چالش کشيدن افکار افراطي چنين آسيب زايي در سرتاسر انگلستان به کار و تلاش مشغولند. فيسبوک به لزوم انجام اقدامات بيشتر در اين رابطه آگاه است اما از طريق پلت فرم، شرکا و جامعه خود همچنان شيوه دور نگه داشتن فيسبوک از خشونت و افراط گرايي را بهتر از گذشته مي آموزد.
OCCI پيش از اين در آلمان و فرانسه اجرا شده است.

منبع : thedrum

بازنشر:mbanews


بر چسب خبر : کانون تبليغاتي


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315