اخبار

تاریخ خبر: 1396/03/28
زمان خبر :07: 52
نوع خبر :خبر

b_News به دست آوردن اعتماد مشترها پس از بحران- قسمت اول

arangfilm agency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام بي اي نيوز: برندها بايد به صورت دائمي روابط خود را با مشترها حفظ کنند و به آنها وفادار باشند.
بحران نبايد تنها دليلي باشد که برندها بخواهند نشان دهند که ازرش اعتماد کردن را دارند.
برندها بايد پيام ها و برنامه هاي خود را براي تجسم هدفي والاتر از بدست آوردن سود درنظر بگيرند. برندها نيازمند مجموعه متفکرانه اي از برنامه ها و پيغام ها هستند که بتوانند هدف والاتري را انتقال دهند.

چه کارهاي براي دوباره بدست آوردن اعتماد مشتريان پس از اينکه اين اعتماد آنها به وسيله يک اشتباه عمدي يا اتفاقي آسيب ديد ميتوان انجام داد؟ چه اقدامات پيشگرانه اي ميتواند در يک سازمان ايجاد شود که احتمال اين چنين اشتباهات را کاهش دهد و باعث شود مشتريان بيشتر درک کنند و اشتباهاتي از اين دست را ببخشند؟ بسياري از برندها با اين چالش روبرو هستند، برخي از آنها مانند فولکس واگن (Volkswagon)، ولزفارگو (Wells Fargo)، توشيبا (Toshiba) و سامسونگ (Samsung) اخيرا با اين مشگل روبرو شدند.
تعداد زيادي دستورالعمل تکنيکال براي بهبود بخشيدن به اعتماد آسيب ديده مشتريان در طول بحران وجود دارد، اما آنها بايد تلاش کنند نوع ارتباط را تغييردهند، چيزي داشته باشند که در کنار بحران از آن صحبت کنند. حرکت به سمت پايان بحران، سه مرحله عملکردي وجود دارد که برند ها بهتر است براي جلوگيري از بحران در مسير آنها حرکت کنند:

1- خلق محوريت يک هدف بالاتر، مجموعه ارزش ها يا فرهنگ که سازمان را قادر خواهد ساخت تا معني مستقل از توليد و فروش داشته باشد.

2- توسعه برنامه يک هدف والا به تنهايي ايجاد اعتماد نميکند ولي ميتواند باعث تغيير مسير بحث و گفتگو در يک حادثه بحراني شود. اين هدف بايد توسط سازمان برندد شود و اهرمي باشد براي افراد آن سازمان که از اين اندوخته براي حرکت به سمت يک مجموعه خوب استفاده کنند.

3- توضيح درمورد پيام يک هدف والاتر آن برند و استفاده از داستانهاي مردم واقعي براي توضيح آن.

در يک مطالعه موردي که توسط تام روچ (Tom Roach) از BBH لندن نوشته شد، توضيح پاسخ هاي بارکليز (Barclays) به بحران برند خود پس از سقوط مالي سال 2009 است.
در ژوئن 2012 اين برند براي گزارش اشتباه نرخ بهره که به بانک هاي ديگر پرداخته بود، جريمه شد. اين گزارش ها وضعيت مالي آنها را بهتر از چيزي که بود نشان ميداد.


بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoEmirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (55)5490543