اخبار

تاریخ خبر: 1396/02/23
زمان خبر :13: 03
نوع خبر :خبر

b_News لوگو های هوشمندانه با مفاهیمی دو گانه

arangfilm agency

 

 

 

 

 

 

طراحي لوگو شايد به نظر برخي افراد کاري آسان به نظر برسد اما در واقع اين طور نيست. يک لوگوي خوب بايد متمايز، مناسب و جذاب باسد. يک لوگوي خوب بايد با کسبي جايگاهي برجسته ميان ديگر لوگو ها ضمن جلب توجه مشتريان بالقوه به سبکي عالي معمايي را براي آن ها مطرح کند.
در زير به 22 لوگوي خلاق با پيامي پنهاني نهفته در دل آن ها اشاره مي کنيم. شما در نگاه اول در آن ها چه مي بينيد؟

پوشاک IRON DUCK

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهرستوران Suchi

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهدامپزشکي Dog Care

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهموسسه انتشاراتي کتاب کودک Beebooks

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهShocked

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهاختلال دو قطبي

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهKilled Productions

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهلوگوي يادبود مايکل جکسون

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهباغ وحش The Bronx

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهکافه Octopus (اختاپوس)

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهآرايشگاه "Mister Cutts"

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهFood Photo Blog

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهCorporate Bowling

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهاستوديو نرم افزار هاي اندرويد و iOS "Codefish"

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهاستوديو "Infinity Crime"

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانهTime

 

لوگو هاي هوشمندانه با مفاهيمي دو گانه
 


بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315