اخبار

تاریخ خبر: 1396/02/07
زمان خبر :12: 37
نوع خبر :خبر

b_News هنر خیابانی تنها با دو چشم عروسکی

arangfilm agency
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بعضي اوقات از زندگي خسته مي‌شويم، حوصله هيچ چيز را نداريم، محيط اطراف برايمان کسل‌کننده و تکراري است. گاهي از ظاهر چيزي خوشمان نمي‌آيد و در نتيجه تحمل آن مکان برايمان سخت است.

در برخي از موارد با ايجاد تغييرات بسيار کوچک شرايط به گونه‌اي تغيير مي‌کند که نه تنها ديگر موجب عذاب ما نمي‌شود بلکه از محيط اطراف لذت مي‌بريم و شايد لبخند ريزي برلبانمان جربان يابد.
ببينيد با قرار دادن تنها دو چشم عروسکي در جاي مناسب، چهره فرسوده شهر تا چه حد جذاب و لذت‌بخش مي‌شود. 

 شبکه
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoEmirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (55)5490543