اخبار

تاریخ خبر: 1395/09/29
زمان خبر :12: 17
نوع خبر :خبر

b_News اصل مطلب

arangfilm agency
 
 
 
 
 
 
 
 
مردي با دوچرخه به خط مرزي کشورش رسيد. او دو کيسه بزرگ به همراه خود داشت.

مامور مرزي پرسيد: « در کيسه ها چه داري؟ ».

مرد گفت: « شن ».

مامور او را از دوچرخه پياده کرد و چون به او مشکوک بود، يک شبانه روز او را بازداشت کرد ، ولي پس از بازرسي فراوان، واقعاً جز شن چيز ديگري پيدا نکرد. بنابراين به او اجازه عبور داد. هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پيدا شد و مشکوک بودن و بقيه ماجرا.

اين موضوع به مدت سه سال، هر هفته يک بار تکرار شد و پس از آن مرد ديگر در مرز ديده نشد.

يک روز آن مامور در شهر آن مرد را مي بيند و پس از سلام و احوال پرسي، به او مي گويد: من هنوز هم به تو مشکوکم و مي دانم که در کار قاچاق بودي، راستش را بگو چه چيزي را از مرز رد مي کردي؟

قاچاقچي(مرد دوچرخه سوار) در جواب گـفت: دوچـرخـه! بله دوستان گاهي اوقات موضوعات فرعي آنچنان ما را به کلي از موضوعات اصلي غافل مي سازد، که اصل مطلب را فراموش مي کنيم.

 
موانع چيزهاي وحشتناکي هستند که هرگاه شما چشمهايتان را از هدف دور نگاه مي داريد، آنرا مي بينيد. پس براي دستيابي به موفقيت از همين امروز سعي کنيد همواره افکارتان را فقط روي کاري که انجام مي دهيد متمرکز سازيد.

 
فرمانرواي ذهن و افکارتان باشيد


 

بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315