اخبار

تاریخ خبر: 1395/09/24
زمان خبر :09: 59
نوع خبر :خبر

b_News 10 نکته برای طراحی لوگویی خلاقانه و برای همه زمانها

arangfilm agency

اگر شما تصور مي کنيد طراحي لوگو يک فرآيند ساده است، به من اعتماد کنيد و بدانيد که تصور شما غلط است. براي شروع، بايد بدانيد که لوگو تنها ترکيبي از رنگ ها، فونت ها و خطوط فانتزي نيست بلکه هويت يک نام تجاري است، تاحدي که لوگو بيش از نام برند، شناسايي کننده برند است. براي ذات يک لوگو بسيار مهم است که فرايند طراحي آن نياز به تفکر، مواد هنري و برنامه ريزي سيستماتيک داشته باشد. به عبارت ديگر، شما به سادگي نمي نشينيد در حاليکه انيميشن مورد علاقه خود را تماشا ميکنيد لوگو هم طراحي کنيد.

 

 

10 نکته براي طراحي لوگويي خلاقانه و براي همه زمانها,

طراحي لوگو: مواردي که بايد در نظرگرفته شود
سادگي

ميليون ها راه وجود دارد که من ميتوانم با آن اين نکته را توضيح دهم. اما اجازه بدهيد به همين سادگي گفته شود که ساده باشيد، همين.
نکته اينجاست که يک لوگو تنها زمينه آزمايشي براي طرح شما و مهارتهاي تايپوگرافي شما نيست. لوگو بيشتر آزمايشي از بينش و ديدگاه طرح شماست و ارائه اي از حس شماست. براي توضيح اين مطلب به لوگوي برند نايک نگاهي داشته باشيد.