اخبار

تاریخ خبر: 1395/09/03
زمان خبر :11: 56
نوع خبر :خبر

b_News ایده تبلیغاتی هوشمندانه اتومبیل Chevrolet

arangfilm agency

ايده تبليغاتي هوشمندانه اتومبيل Chevroletبا توجه به اتفاقات و خطرات جاده اي، بستن کمربند ايمني مي تواند از بسياري حوادث ناخواسته حين تصادف جلوگيري نمايد. بدين سبب اتومبيل Chevrolet کمپين تبليغاتي " ايمني جاده " را در آرژانتين توسط آژانس تبليغاتي Octante اجرا نموده است.

 

در اين کمپين تبليغاتي بند کيفي که به شکل يک کمربند ايمني خودرو باز و بسته مي شود طراحي شده است. هدف از اين ايده تبليغاتي هوشمندانه اينست که نشان دهد با بستن کمربند ايمني که به بند کيف شبيه شده مي توانيد از دارايي خود محافظت نمايد. در اين تصوير تمام داشته هاي يک فرد کيف اوست که از نظر جنبه تبليغاتي سلامتي سرنشينان و رانندگان خودرو مي باشد.

اتومبيل Chevrolet ضمن معرفي خودرو خود به مخاطبين، با آگهي بخشي و فرهنگ سازي در مورد بستن کمربند ايمني و اتفاقاتي که سفر را به يک خاطره بد تبديل مي کند، جلوگيري مي نمايد.

 

آژانس تبليغاتي: Octante, بوينس آيرس، آرژانتين
کارگردانان خلاقيت: Emiliano Cortez, Martín De Pasquale
مدير هنري: Emiliano Cortez
کپي رايتر: Martín De Pasquale, German Torres
عکاس: Andrés Nogueira
انتشار: 2011 مي


رابطه عدم بستن کمربند ايمني وصدمات ساير اعضاء بدن

 بستن کمربند ايمني يک ضرورت انکارناپذير است زيرا طبق آمار موجود در برخي از کشورها از۱۰۰هزار وسيله نقليه۳۴۰ راننده يا سرنشين زندگي خود را از دست مي دهند. اين آمار در کشور سوئد به ۴۴ نفرمي رسد که نشان مي دهد آمارمرگ و مير ناشي از رانندگي در اين کشور  ۸برابر کمتر ازساير کشورهاست. علت اصلي مرگ در يک سانحه رانندگي به بيرون پرت شدن راننده ياسرنشينان خودرو است. اگرفرد بر اثر تصادفات رانندگي به بيرون اتومبيل پرت شود احتمال مرگ او ۵ برابر افزايش مي يابد. دومين علت صدمات شديد و مرگ در سوانح رانندگي برخورد سر وبدن مصدوم با اشياء سخت از قبيل داشبورد، درها وسايرقسمت هاي اتومبيل است. به اين ترتيب بستن کمربند ايمني سبب مي شود تا فرد به بيرون از اتومبيل پرت نشده و از برخورد سرنشينان خودرو با اشياء سخت داخل اتومبيل خودرداري مي کند و به اين ترتيب شانس بروز صدمات ومرگ ومير سرنشينان را کاهش مي دهد.

منبع:http://www.farabillboard.com


بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315