اخبار

تاریخ خبر: 1395/08/20
زمان خبر :09: 42
نوع خبر :خبر

b_News پنج نیروی رقابتی پورتر

arangfilm agency

امروزه رقابت در همه صنايع شدت گرفته است و هر شرکتي براي ورود و موفقيت در بازار نيازمند يک تحليل صحيح از بازار و رقبا است. براي تحليل وضعيت بازار و رقابت ابزارهاي مختلفي از تحليل SWOT وجود دارد و از جمله روش هاي مناسب براي ارزيابي رقابت در بازار استفاده از تئوري نيروهاي ۵ گانه پورتر است. در ادامه اين نظريه را به صورت کامل شرح مي دهيم.

مقدمه

مايکل پورتر (۱۹۷۶) معتقد است براي مشخص کردن ميزان سود بايد نگاه دقيقي به وضعيت رقابت داشته باشيم. اگر مي خواهيم در يک صنعت استراتژي و برنامه اي براي ورود يا فعاليت طراحي کنيم بايد نسبت به وضعيت رقابت در آن صنعت به درستي اشراف داشته باشيم. با استفاده از بررسيرقابت مي توانيم مناسب ترين موقعيت را براي ورود شناسايي کنيم و همچنين بهترين صنعت را براي ورود يا عدم ورود بشناسيم. تحليل پورتر از ۵ بخش تشکيل شده است:


کالاهاي جايگزين

محصول جايگزين محصولي است که تا حدود زيادي از نظر کيفيت و ويژگي هاي اساسي با مصحول مورد عرضه شما شباهت دارد و مشتري در صورت يافتن برتري در يک کدام مي تواند يکي از اين دو محصول را به جاي يکديگر انتخاب کند. به طور مثال نوشابه و ماء الشعير به جاي هم مي توانند انتخاب شوند. وجود محصول جايگزين مي تواند باعث کاهش تقاضا و همچنين کاهش قيمت شود و در نتيجه سودآوري يک صنعت را کاهش دهد.

قدرت کالاي جايگزين را مي توان بر اساس هزينه (برتري در قيمت و کل هزينه مالکيت) و همچنين بر اساس عملکرد (برتري ها در ويژگي و کيفيت) بررسي کرد.


قدرت چانه زني تامين­‌کنندگان

در صورتي که تامين کنندگان يعني عرضه کنندگان محصول توانايي بالايي در عرصه چانه زني داشته باشند ورود به اين عرصه براي تامين کنندگان جذاب تر است. بررسي قدرت چانه زني عرضه کنندگان با اين فاکتورها ميسر است:

تعداد عرضه کنندگان: تعداد عرضه کنندگان اگر زياد باشد مشتري مي تواند در انتخاب با دست بازتر عمل کند و در نتيجه قدرت يک تامين کننده کم مي شود.

ميزان تمايز بين محصولات: اگر عرضه کننده در محصولات
خود تمايز زيادي داشته باشد (محصولات متنوع باشند) قدرت او بالا مي رود.

هزينه ثابت بالا: اگر هزينه هاي ثابت (مستقل از تعداد توليد) براي يک تامين کننده بالا باشد او مجبور به توليد بالا است و در نتيجه قدرت چانه زني خود را از دست مي دهد.

bargaining.in_.india_.4

قدرت چانه‌زني خريداران

اگر قدرت چانه زني و توان خريداران در يک صنعت بالا نباشد اين صنعت براي ورود يک تامين کننده جديد جذاب تر است زيرا تامين کننده در تقابل با مشتري دست بالاتر را در اختيار دارد:

تعداد خريداران: طبيعي است که تعداد بالاي خريداران قدرت آنها را کم مي کند زيرا اگر يک خريدار محصول را نخرد مشتريان ديگري براي اين محصول پيدا خواهند شد.

هزينه هاي تعويض: اگر هزينه تعويض يک کالا براي خريدار بالا باشد مشتري نمي تواند به راحتي تامين کننده خود را عوض کند و در نتيجه قدرت چانه زني کمتري به دست مي آورد.

حياتي بودن محصول: اگر کالا براي مشتري از اهميت بالايي برخوردار باشد (وجود آن لازم باشد و نبود آن خسارت زيادي را به مشتري تحميل کند) قدرت چانه زني مشتري کم مي شود.

آشنايي با محصول و روش توليد آن: اگر مشتري نسبت به محصول اطلاعات کامل داشته باشد قدرت چانه زني زيادي در مورد قيمت و ويژگي هاي جانبي محصول به دست مي آورد.


تهديد ورود رقباي جديد

وقتي بازار براي ورود شرکت هاي جديد باز باشد هر روز به تعداد رقبا و ابزارهاي آنها اضافه مي شود و در نتيجه هزينه رقابت بيشتر شده و سود هر شرکت کاهش مي يابد. اگر يک بازار در معرض ورود تعداد زيادي رقيب جديد باشد نمي توان در آن به مدت زيادي يکه تازي کرد. اما اگر بالعکس يک بازار براي ورود رقبا دشوار باشد مي توان با کيفيت خوبي در آن به صورت انحصاري حضور داشت. عوامل زير بر تسهيل يا سخت شدن ورود رقباي جديد تاثير گذار است:

سرمايه اوليه زياد: به طور مثال سرمايه اوليه لازم براي صنايعي چون پتروشيمي و فولاد زياد است و هر رقيبي نمي تواند به بازار وارد شود از اين رو تهديد ورود رقباي جديد کمتر است اما در صنايعي چون سايت هاي خبري و … ورود نيازمند هزينه بالايي نيست.

کانال عرضه: اگر دستيابي به کانال هاي فروش و عرضه محصول براي توليد کننده راحت باشد (محصولات غذايي) کار براي ورود راحت تر است اما محصولاتي چون کالاهاي دارويي براي ورود کار را سخت مي کنند.

پيچيدگي فناوري: اگر فناوري لازم براي يک محصول پيچيده و پيشرفته باشد ورود براي تازه وارد ها سخت تر مي شود.

تفاوت در محصولات: تفاوت زياد در ويژگي هاي يک محصول کار را براي ورود تازه وارد سخت مي کند مثلا ورود به عرصه موبايل کاري راحت نيست اما براي ورود به صنعت آب معدني کار دشواري وجود ندارد.

زمان يادگيري با تجربه: در صورتي که براي ورود به يک صنعت نياز به زمان زيادي باشد (صنايع دارويي) و يادگيري مستلزم هزينه و زمان زيادي باشد مي توان گفت تازه وارد ها به اين صنعت وارد نخواهند شد زيرا زمان و هزينه زياد مانع انها مي شود.

دولت: قوانين دولتي در خصوص تاسيس يک شرکت در اين حوزه، سهولت در دريافت امتياز، دادن وام يا تسهيلات براي فعالان جديد در يک عرصه و يا قوانين انحصاري براي يک محصول وضعيت ورود شرکت هاي تازه وارد را تحت تاثير قرار مي دهد.