اخبار

تاریخ خبر: 1395/08/17
زمان خبر :17: 04
نوع خبر :خبر

b_News مرچندایزینگ(بازارپردازی)

arangfilm agency

بازارپردازي روشي است که درفروشگاه ها ، کالاها را به مشتريان نشان ميدهند. بازارپردازي يک زبان يا ابزار ترغيب مشتري به خريد است که خرده فروشان جهت برقراري ارتباط با مشتريان هدف ، از آن استفاده مي کنند .


« مرچندايزينگ » يک عنوان عمومي براي توضيح مجموعه اي از فعاليت هاي پيشبرد فروش درداخل فروشگاه ها يا محل هاي عرضه است که تکميل کننده وپشتيباني کننده فعاليت هاي تبليغاتي است. اين عمليات که اغلب باهزينه بسيار کم يا بدون هزينه انجام مي شود. کلا باعث افزايش ثمربخشي فعاليت هاي خرده فروشي است . مانند تقديم نمونه رايگان ، تست کردن کالاهاي خوراکي يا آرايشي ، تهيه وتوزيع بروشورهاي حاوي دستورالعمل هاي مصرف يا طبخ ، کوپن تخفيف ، توزيع بهترکالا وغيره علل طرح موضوع MERCHADISING عصر توليد انبوه به لحاظ استفاده ازصرفه هاي اقتصادي لزوم توزيع وسيع ومويرگي لزوم ازدياد ورشد مصرف محو انحصارات ورقابتي شدن بازارها تغييرات دايمي ذوق وسليقه ونياز مصرف کننده ها دگرگوني سيستم هاي خرده فروشي وفروشگاهي به لحاظ تکنولوژيک انتقال قدرت ازبخش توليد به بخش توزيع واهميت يافتن عناصر پايين دست از زنجيره تامين جايگاه بازارپردازي بازارپردازي يک نام تجاري ، بخشي ازفعاليت هاي ترفيع فروش هدايت شده درفروشگاه ، جهت افزايش فروش است.

خدمات مرچندايزينگ
خدمات مرچندايزينگ ، کليه کمک ها يا خدماتي است که ازجانب آژانس هاي تبليغاتي يا رسانه ها دراختيار صاحب کالا قرار داده مي شود تا نمايش وعرضه وفروش محصول رابهتر وموفق گرداند مانند:
- استفاده ازطرح ورنگ وگرافيک
- جانمايي و چيدن کالا درقفسه و ويترين
- چگونگي جلب نظرخريدار، نورپردازي وزيبا سازي محيط عرضه
- سنجش ذو ق وسليقه وذائقه خريدار
- ايجاد جايگاه مناسب ذهني ازمحصول درخريدار

بودجه مرچندايزينگ
بودجه مرچندايزينگ مقدار يا سهميه پولي معيني است که علاوه بر هزينه هاي کلي ومستقيم تبليغات ، از جانب صاحب کالا دراختيار فروشگاه قرارداده مي شود تا فعاليت هاي تبليغاتي را پشتيباني نمايد. مانند هزينه هاي لازم براي توليد استند و ويترين براي نمايش وعرضه بهتر محصول

مرچندايزينگ = بازارپردازي

بازارپردازي ، بخشي ازفعاليت هاي پيشبرد فروش هدايت شده دريک فرشگاه است که به موجب آن ، کالا ها به مشتريان ارائه وعرضه ونمايش داده مي شود وشامل موارد زير مي باشد:
- حضور بازارپرداز وصفات او
- چيدمان کالا
- سهولت در رويت
- سهولت درتشخيص
- دردسترس بودن
- مرتبط بودن
- سازماندهي
- تصميم به خريد

وظايف Merchandiser يا بازار پرداز
- چيدمان ومرتب نمودن محصولات درقفسه ها
- کنترل قيمت وبرچسب محصولات
- سفارش محصولات
- مذاکره درمورد ترتيب کالاها درقفسه ها
- تطابق نمايش محصول با استانداردهاي شرکت
- رعايت فرايند مربوط به محصولات برگشتي
- جمع آوري اطلاعات درمورد کالا ها
- كسب اطلاعات درمورد F.A.B محصولات مشخصات بازارپرداز
- حضوردائم
- خوش خلقي وادب
- پاسخ گوئي مناسب
- آراستگي ظاهري
- رسيدگي به شکايات
- توضيحات کامل ومعرفي محصول

عوامل مورد نظر مشتريان دربازار پردازي
- نمايش محصولات
- محل قرارگرفتن قفسه
- علائم و تصاوير
- برچسب قيمت ونام
- دسترسي آسان
- مرتبط بودن يا جوربودن کالا
- پربودن قفسه ها
- پاکيزگي قفسه ها واقلام
- جاذبه هاي محيط ( رنگ _ نور _ بو )

مديريت امورفروشگاهي
درفرهنگ لغت، Merchandising به معناي تدارک، توزيع وفروش کالاست. اين سلسله از عمليات، احتمالا طيف اموربازرگاني را دربرمي گيرد، اما معني ومفهومي که دربازاريابي امروز ازآن مستفاد مي شود، مديريت امور فروشگاهي ( به ويژه خرده فروشي ) وکليه اموري است که ازجانب مديريت فروشگاه براي ايجاد ارتباط بهتر وبيشتربا مشتري درمحل فروشگاه انجام مي شود.

زمينه هاي مورد بحث درمديريت فروشگاهي
- نحوه تامين کالا
- نحوه تامين مالي خريدها وپروژه ها
- نحوه انتخاب محل براي فروشگاه ها
- نحوه مشتري يابي
- نحوه ايجاد ارتباط ، حفظ وافزايش ارتباطات بامشتري
- چگونگي معرفي، جانمايي ، نمايش وعرضه کالا
- نحوه شناسايي وارزيابي رقبا
- نحوه ايجاد ارتباط وهمکاري بارقبا
- چگونگي خلق ، حفظ وحمايت از Brand
- چگونگي قيمت گذاري
- چگونگي تبليغات واطلاع رساني
- چگونگي ايجاد مزيت هاي رقابتي ( بادوام )

عمليات بازارپردازي
حضور بازارپرداز درمحل فروشگاه ، برتصميم خريد مشتري اثر مثبت مي گذارد. چيدمان مرتب محصولات وبه تفکيک کالاها برتصميم خريد مشتري اثر مثبت مي گذارد. نمايش کالا به گونه اي که نام تجاري ونوع کالا به آساني توسط مشتري قابل رويت باشد برتصميم خريد مشتري، اثر مثبت مي گذارد. محل قرارگرفتن قفسه حاوي محصولات ، بر تصميم خريد مشتري ، اثر مثبت مي گذارد. علائم و راهنماها براي پيدا کردن محل قفسه هاي کالا، برتصميم خريد مشتري ، اثر مثبت مي گذارد. قراردادن برگه هاي اطلاعاتي ، بروشور ، تراکت ، اتيکت قيمت و......... درقفسه ها ، که باعث شفاف شدن اطلاعات مصرف کننده است ، برتصميم خريد مشتري اثر مثبت مي گذارد.

دسترسي آسان مشتري به محصولات درقفسه هاي فروشگاه ، برتصميم مشتري اثر مثبت مي گذارد. مرتبط بودن کالا ، جوربودن وحضورهمه انواع يک محصول ازنظر اندازه، طعم، وزن، رنگ، فرمول شيميايي، ابعاد و .... درقفسه هاي فروشگاه، برتصميم به خريد مشتري اثر مثبت مي گذارد. پربودن قفسه ها ازمحصولات يک Brand برتصميم به خريد مشتري ، اثرمثبت مي گذارد. پاکيزه بودن فروشگاه، قفسه ها ومحيط عرضه، برتصميم به خريد مشتري اثر مثبت مي گذارد.

عوامل مورد نظر مشتري دربازارپردازي

1 - علائم: هدف ازبکاربردن علائم ، جلب توجه بيشتر مشتريان درهنگام حرکت ازجلوي قفسه ها ودادن آگاهي به ايشان مي باشد.

2 - در دسترس بودن: بهترين نقطه ازنظرمشتري در سطح چشم است. اين ناحيه درخرده فروشي به ناحيه طلائي معروف است . ناحيه طلائي بهترين ناحيه براي محصولات جديد وناشناخته است . مشتري انتظاردارد ، همواره کالاي معيني رادرقفسه معين پيدا کند.

3 - سرعت درتشخيص: قيمت ها بايد به صورت واضح و خوانا بر روي اتيکت يا جعبه محصول نوشته يا قرارداده شود تا مشتري بتواند قيمت ونام کالا را درکوتاه ترين زمان ممکن مشاهده نمايد.

4 - چيدمان و نمايش کالا: کالاها بايد به صورت مرتب و اصولي در قفسه ها چيده شوند به طوري که نام محصول در جلوي ديد مشتري قرار گيرد و آنها با مشاهده محصول، از نام آن آگاهي يابند. تحقيقات نشان داده است که عمل به ا ين اصل، بين 15 تا 20 درصد بر حجم فروش افزوده است.

5 - نظم و نظافت : پر بودن قفسه ها و نظافت هيچ چيزبيش تر از يک قفسه خالي يا پر از گرد و خاک، افسرده کننده تر نيست. محل و جايي که کالا به نمايش گذارده مي شود بايد حتماً پاک و مرتب باشد. مشتري با ديدن قفسه خالي يا ناپاکيزه احساس مي کند به او بي احترامي شده است.

6 - ارتباط محصولات: اگر کالاها مرتبط با يکديگر، يا از يک خانواده، يا مکمل در يک گروه قرار گيرند و در کنار يکديگر نمايش داده شوند، مشتري به خريد بيشتر تشويق مي شود.

7 - روابط عمومي: مجموعه عمليات بازارپردازي که موردنظر مشتري نيز مي باشد، توسط بازارپرداز و با حضور وي در کنار قفسه کالاها (يا در فروشگاه) انجام مي شود. اين شخص بايد با توضيح و بيان کامل اطلاعات در مورد محصولات، رسيدگي به شکايات و انتقادات و با خلق خوش و روي گشاده، خاطره خوشي در مشتري به جاي گذارد. يک تجربه يک محصول غذايي با انجام عمليات بازارپردازي در چهار فروشگاه زنجيره اي رفاه در شهر تهران، و مقايسه نتايج با چهار فروشگاه ديگر از همين زنجيره که عمليات بازارپردازي در آنها انجام نشده بود، نتيجه گرفت که در فروشگاه هاي مورد عمل، 25 درصد بر حجم فروش محصول مورد نظر افزوده شده است
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315