اخبار

تاریخ خبر: 1395/08/16
زمان خبر :15: 43
نوع خبر :خبر

b_News مدل‌ AIDAS در تبلیغات

arangfilm agency

مدل اوليه‌ي AIDA در حدود ۷۵ سال قبل طراحي شده و در سال‌هاي اواخر قرن گذشته با افزودن حرف S به صورت AIDAS تکامل يافته و کماکان يک ابزار آموزشي معتبر و قابل اجراست. مدل AIDAS از ترکيب حروف اول کلمات زير تشکيل شده است:
   - Attention: توجه
   - Interest: علاقه
   - Desire: تمايل
   - Action: تصميم به خريد و عمل
   -Satisfaction: رضايت

به موجب اين ابزار، عامل ارتباط يا تبليغ‌کننده بايد در يک جلسه‌ي ملاقات يا در يک دوره‌ي کوتاه و در ارتباط با مشتري احتمالي، ابتدائا مدل را اجرا و در بلندمدت و با کسب رضايت مشتري آن را به صورت AIDAS توسعه دهد.

ذيلا به توضيح اجزاي اين مدل مي‌پردازيم:


۱) جلب توجه (Attention):

عامل ارتباط در وهله‌ي اول بايد توجه مخاطب يا مشتري احتمالي را نسبت به کالا يا خدمات جلب نمايد. بدين منظور مي‌تواند با برشمردن صفات و ويژگي‌هاي متمايز کالا نسبت به رقبا يا موارد کاهش هزينه و صرفه‌جويي‌هاي مالي اين عمل را انجام دهد.

با توجه به اينکه عامل تبليغات ممکن است از رسانه‌هاي مختلفي براي معرفي محصول استفاده نمايد، ابزارها و شيوه‌هاي مختلفي براي جلب توجه وجود دارد؛ مانند تاکيد بر تمايزات، جديد بودن، آخرين تکنولوژي، کمياب بودن و… .
۲) علاقه (Interest):

در مرحله‌ي بعد، حس کنجکاوي مخاطب بايد جلب شود تا حاضر شود به پيام عامل تبليغات گوش دهد. در اين مورد مي‌توان با ذکر مثال‌هايي از خشنودي خريداران يا مشتريان قبلي و يا اشخاصي که اين کالا را خريده يا اين ايده را پذيرفته‌اند، علاقه‌ي آن‌ها را تحريک نمود.
۳) تمايل (Desire):

در اين مرحله که توجه جلب شده و علاقه ايجاد شده، يعني مخاطب به سخنان و پيام‌هاي عامل تبليغات گوش داده و نياز به کالا يا خدمت يا ايده‌ي تبليغ شده را پذيرفته و با اطلاع از رضايت مخاطبين يا خريداران قبلي نسبت به منافع آن‌ها از تملک يا مصرف سوژه‌ي تبليغ شده آگاه شده است، بايد نسبت به القاي حس در اختيار داشتن يا استفاده از مزايا و منافع اين سوژه اقدام گردد که مي‌توان با وعده‌ي تخفيف يا جايزه يا امتيازات ديگر اين ميل دروني را در مخاطب ايجاد کرد.
۴) عمل (Action): ترجيح و اتخاذ تصميم

در مرحله‌ي چهارم، مخاطب که در معرض دريافت پيام‌هاي گوناگوني قرار داشته بايد به نوعي تحت تاثير قرار گرفته و در درون خود سوژه‌اي را نسبت به سوژه‌ي ديگر ترجيح دهد. بدين معني که متقاعد و مجاب شود و هيچ ابهامي براي او باقي نماند و به اين حس و درک برسد که اين کالا يا اين برند از انواع مشابه بهتر است يا زودتر و کم‌هزينه‌تر نياز او را مرتفع مي‌کند و بالاخره عمل خريد را انجام دهد.
۵) رضايت (Satisfaction):

رضايت يا حالت خوشحالي و شادماني مخاطب پس از مصرف کالا يا خدمت يا قبول ايده و استفاده از آن حادث مي شود. رضايت باعث تداوم خريد و گرايش مثبت به يک کالا يا برند يا بنگاه اقتصادي مي‌شود.

اکنون مدل AIDAS از ابزارهاي رايج در امور تبليغات و فروش است و به موازات آن مدل ديگري به نام مدل STEINER ارائه و توسعه داده شده است که از ترکيب مراحل زير ساخته شده است:

    آگاهي (Awareness)
    شناخت (Understanding)
    علاقه (Interest)
    تعيين (Nomination)
    ترجيح (Preference)
    قبول و تصميم به خريد (Action)
    رضايت (Satisfaction)

منبع: modir.tv


بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315