اخبار

تاریخ خبر: 1395/08/15
زمان خبر :10: 38
نوع خبر :خبر

b_News برند

arangfilm agency

برند چيست؟
از آنجا که به واسطه رقابت در بازار انتخاب هاي نامحدود خلق ميشود، سازمان ها(شرکت ها) راه هايي براي: برقراري ارتباط عاطفي با مشتريان، غير قابل جايگزين(منحصر بفرد شدن) و ايجاد روابط مادام العمر (بلند مدت) جستجو مي کنند. يک برند قدرتمند در تنگناي ازدحام بازار دوام مي آورد. مردم عاشق برند مي شوند و به آن اعتماد مي کنند و به برتري آن ايمان مي آورند. چگونگي درک و دريافت برند(توسط مصرف کننده)، فارغ از اينکه مربوط به محصولي تجاري و يا غيرانتفاعي باشد، بر موفقيت آن تأثير مي گذارد.

 


برندها سه کارکرد اساسي دارند:

جهت دهي: برندها به مصرف کنندگان کمک مي کنند تا از ميان گزينه هاي بيشمار در دسترس انتخاب کنند.
اطمينان مجدد:برندها کيفيت حقيقي محصول يا خدمت را مخابره مي کنند و اين اطمينان را به مشتري مي دهند که گزينه درست را برگزيده اند.
درگيري: برندها تصورات، زبان و تداعي هاي مشخص را به کار مي گيرند تا مشتريان  را به تمايز برند تشويق کنند.


 هويت برند چيست؟
هويت برند ملموس است و به واسطه حواس ادراک مي شود. مي توانيم آن را ببينيم، لمس کنيم، در دست بگيريم، بشنويم و حتي جابجايي اش را نظاره کنيم. هويت برند شناخت را تحريک، تمايز را تقويت و ايده ها و معاني عظيم را دست يافتني مي کند. هويت برند عناصر ناسازگار را گرفته، آن ها را به معاني يکپارچه براي تمام سيستم ها تبديل مي نمايد


برندينگ چيست؟
برندينگ فرآيندي است مدون براي ايجاد آگاهي و افزايش وفاداري مشتري، اين فرآيند نيازمند فرماني از بالادس و آمادگي براي سرمايه گذاري در آينده است. برندينگ استفاده از فرصت براي بيان صريح اين مطلب است که چرا افراد بايد در ميان برندهاي موجود در يک برند را انتخاب کنند. برخي دلايل اتکاي شرکت ها به برندينگ عبارتند از : تمايل به رهبري، پيشي گرفتن در رقابت، تأمين بهترين ابزار براي تسهيل دسترسي کارکنان به مشتريان.


انواع برندينگ
برندينگ اشتراکي:شريک شدن با برندهاي ديگر براي دست يابي به موفقيت
برندينگ ديجيتال:وب، رسانه هاي اجتماعي، بهينه سازي موتور جستجو، پيش برد تجارت بر روي وب
برندينگ شخصي:روشي که فرد اعتبار خود را مي سازد
برندينگ علّي(سببي): همراستا کردن برند با يک جنبش خيريه، يا مسئوليت اجتماعي شرکت
برندينگ کشور: تلاش براي جذب توريست و کسب و کار

 

ترجمه شده از کتاب طراحي هويت برندالنا ويلری

 
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

: اخبار مرتبط
arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315