اخبار

تاریخ خبر: 1395/08/13
زمان خبر :16: 50
نوع خبر :خبر

b_News روانشناسی در طراحی لوگو

arangfilm agency

 

  •  روانشناسي در طراحي لوگو

 بحث “روانشناسي” يکي از بحث هايي است که در کنار طراحي گرافيکي لوگو مورد توجه قرار مي گيرد . به طور معمول انتخاب رنگ ، يکي از فرآيند هاي روانشناسي طراحي لوگو است ، اما اين فرآيند چيزي بيش از انتخاب رنگ است.

  تعريف روانشناسي در طراحي لوگو

قبل از هر چيز بهتر است به تعريفي از ” روانشاسي طراحي لوگو ” بپردازيم.

 لوگو در زبان يوناني“logos”است و به معناي واقعي کلمه ، به معني “کلمه” است.

لوگو يک “کلمه” بصري است که به کمک آن شما هويتي را به افراد معرفي مي کنيد . مردم لوگو شما را مي بينيد و مفهوم آن را به مثل يک زبان درک مي کنند.

مردم با هم در زمينه هاي فرهنگي و آموزشي تفاوت هايي دارند . هر شخص متناسب با بينشي که دارد ، برداشت خودش را از لوگوي شما مي کند.

کاري که ما در ” روانشاسي لوگو ” مي کنيم اين است که لوگو را به بخش هاي مختلف تقسيم مي کنيم و هر بخش را به شکل يک خصوصيت مي بينيم . خواهيم ديد که هر خصوصيت چه تاثيري بر مردم دارد و چگونه با کنترل اين خصوصيت ها مي توانيم دهنيت مردم نسبت به لوگو را متناسب با چيزي که مي خواهيم ، تغيير دهيم.

از انجا که خصوصيت هاي هر لوگو ممکن است نامحدود باشد و من قصد بررسي همه آنها را ندارم ؛ پس بهتر است به سراغ ۲ مورد از مهم ترين خصوصيت ها در طراحي لوگو برويم : رنگ و شکل

  •  روانشناسي رنگ

زماني که در مورد رنگ لوگو با مشتريان صحبت مي کنيم ، معمولا سريع به ما مي گويند فلان رنگ يا بهمان رنگ براي اين کار مناسب است . متاسفانه در همه جا پر شده است از مقالات رنگ شناسي و چيزهايي مثل اينکه رنگ زرد اين معني را دارد و رنگ قرمز آن معني را.

بايد اين نکته را دانست که رنگ ها فقط يک معني ندارند . هر رنگ ممکن است چندين معني داشته باشد . البته اين معاني در کشورهاي مختلف و در سطوح اجتماعي مختلف متفاوت است.

تصوير زير تفسيرهاي گوناگوني که مي شود از رنگ ها داشت را نشان مي دهد:

 

هر رنگي که براي لوگوي خود انتخاب مي کنيد ، مطمئن شويد که لوگوي سفيد شما روي پس زمينه سياه و لوگوي سياه شما بر روي پس زمينه سفيد به خوبي ديده ميشود . از نظر روانشناسي اينکه لوگو بتواند به شکل مکمل هم خوب ديده شود اهميت دارد.

  • روانشناسي شکل

در بعد روانشناختي ، اشکال ارتباط خوبي با مغز برقرار مي کنند . فرم و شکل به خوبي در مغر مي ماند و به ياد آورده ميشود . علامت نايکي و يا حلقه هاي المپيک را به ياد آوريد

 

 

بين “شکل” و متن تفاوت هايي وجود دارد . متن بايد توسط مغز کد گشايي شود تا قابل درک گردد.ممکن است فردي باشد که نحوه کد کشايي متون را نداند و نتواند با متن ارتباطي برقرار کند.

اشکال مي توانند بار معنايي داشته باشد . هر شکل مفهوم و صداي منحصر به فردي در مغز ايجاد مي کند.

گاهي مواقع خود متن به شکل تصوير ديده مي شود . اينجا جايي است که متن و تصوير به هم مي آميزند ( تايپوگرافي) .به نظر من بهترين شکل از طراحي” لوگو لوگو تايپ” است که همزمان هم شامل متن و هم شامل تصوير است.

در نهايت

تحقيقات نشان داده است با افزايش سن تاثير پذيري افراد در مقابل لوگوها و برندها کاهش مي يابد . اما اين مورد در مورد جوان تر ها صادق نيست

طراحان بايد سعي کنند موازنه اي روانشناختي در مورد اقشار مختلف ( به خصوص افراد بازار هدف ) و اهداف خود در طراحي ايجاد کنند.

ايجاد ترکيب مناسب در طراحي گرافيکي لوگو حائز اهميت است . اما  زماني کار تکميل مي شود که طراح نکات روانشناختي را نيز در نظر بگيرد . تنها در اين صورت است که مي توان گفت طراح لوگو موفق بوده است.

  وقتي مي گويم کسي با سواد است يعني مي تواند مفاهيم را در قالب رمز نگاشت کند و بعد با ديدن آن رمز به مفهوم نوشته پي ببرد. ابزار ما در اين بين حروف الفبا و قراردادهاي زباني است

 
توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.


 

arang logoTehran Office : unit 6, no 16, Shenasa ST,In front of Mellat Park's main door,Valiasr St
Tel:+98 (21)26207324-56
Emirate Office : 10th floor, X2 Tower Jumairah Lakes Towers, Dubai-UAE
Tel:+971 (50)1421315